Chłopska Szkoła Bizensu

badania w kulturze

Chłopska Szkoła Biznesu

Ekonomiczna gra planszowa inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrodka andrychowskiego. Gra jest prostą symulacją działalności gospodarczej dla 12-30 uczestników. CSB w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne graczy i świetnie integruje grupę. Wydawcą gry jest Małopolski Instytut Kultury.

Szczególną formą edukacji na rzecz przedsiębiorczości są turnieje Chłopskiej Szkoły Biznesu. Biorą w nich udział zwykle uczniowie z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W rozgrywkach na mniejszą skalę uczestniczyły również osoby dorosłe.

Od pierwszego wydania gry we wrześniu 2010 roku zrealizowano już siedem regionalnych turniejów CSB, zorganizowanych przez Towarzystwo Miłośników Andrychowa (woj. małopolskie), Zespół Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach (woj. podkarpackie) oraz Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach (woj. świętokrzyskie).

Ponadto w powiecie goleniowskim (woj. zachodniopomorskie) zrealizowano dla młodzieży turniej, który zapoczątkował dalsze działania związane z rozwijaniem przedsiębiorczości wśród młodzieży – tworzenie planów prowadzenia własnej działalności gospodarczej i spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami. Rozgrywki turniejowe CSB towarzyszyły też trzem finałom Świętokrzyskich Turniejów Matematycznych organizowanych od 2011 roku przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Osobna linię turniejową stanowią finałowe rozgrywki turniejowe dla małopolskich szkół w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Zajęcia edukacyjne wprowadzające do ekonomii społecznej prowadzone były w kilkudziesięciu małopolskich szkołach wspólnie przez trenerów MIK i ROPS w latach 2011-2012. Finałem tego projektu edukacyjnego był turniej ekonomii społecznej w Krakowie. Ze względu na cele tego projektu uczestnicy turnieju grają w zmodyfikowaną wersję Chłopskiej Szkoły Biznesu, która skłania ich do łączenia w swojej działalności celów biznesowych i społecznych.


Innowacje Pedagogiczne na bazie Chłopskiej Szkoły Biznesu

Gra Chłopska Szkoła Biznesu (CSB) i działania z jej wykorzystaniem dołączyły do najlepszych praktyk na rzecz upowszechniania przedsiębiorczości realizowanych w Unii Europejskiej. CSB reprezentowała Polskę w październiku 2014 roku podczas finału czytaj więcej

18.12.2014


III finał Międzyszkolnego Turnieju Ekonomii Społecznej w Krakowie

22 maja 2014 roku odbędzie się w Krakowie finał III Międzyszkolnego Turnieju z wykorzystaniem specjalnego dodatku do gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu (CSB). Wydarzenie jest organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury. Swój udział w tegorocznej edycji turnieju zapowiedzieli przedstawiciele 23 małopolskich szkół. czytaj więcej

19.05.2014


Toruńska formuła kształcenia dla przedsiębiorczości z wykorzystaniem Chłopskiej Szkoły Biznesu

Gra symulacyjna Chłopska Szkoła Biznesu (CSB) inspiruje do realizowania długofalowych autorskich inicjatyw na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Obok modelu działania wypracowanego w województwie zachodniopomorskim (Goleniów) oraz turniejów CSB organizowanych od 2010 czytaj więcej

25.03.2014


Goleniowski model kształcenia dla przedsiębiorczości z użyciem Chłopskiej Szkoły Biznesu

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego (województwo zachodniopomorskie) zrealizowało w 2013 roku projekt na rzecz przedsiębiorczości pod nazwą „Powiatowy Turniej Chłopskiej Szkoły Biznesu” z udziałem 649 uczniów i 100 wyłonionych finalistów z 6 szkół ponadgimnazjalnych. Małopolski Instytut Kultury (wydawca gry symulacyjnej) przeprowadził wcześniej szkolenie dla instytucji zaangażowanych w realizację tej inicjatywy. Formuła realizowanego w województwie zachodniopomorskim projektu jest szersza niż sugeruje tytuł, gdyż łączy działania edukacyjne z ułatwianiem młodzieży wejścia na rynek pracy. czytaj więcej

06.12.2013


Międzypokoleniowe rozgrywki „Chłopskiej Szkoły Biznesu”

27 kwietnia 2013 roku w ogrodzie Małopolskiego Instytutu Kultury odbył się turniej „Chłopskiej Szkoły Biznesu”, w którym wzięli udział doświadczeni gracze z powiatów chrzanowskiego i proszowickiego. Był to pierwszy turniej łączący nie tylko osoby z różnych miejscowości, ale i w różnym wieku: gospodynie, strażaków oraz młodzież gimnazjalną. czytaj więcej

05.06.2013


Ogólnopolski Turniej gry „Chłopska Szkoła Biznesu” o Puchar Burmistrza Andrychowa

5 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego odbył się Ogólnopolski Turniej gry „Chłopska Szkoła Biznesu” o Puchar Burmistrza Andrychowa. W turnieju uczestniczyło 15 szkół, reprezentowanych przez dwuosobowe drużyny. W eliminacjach do turnieju brało udział 450 osób. Uczestnicy przyjechali z województw podkarpackiego i małopolskiego. czytaj więcej

16.04.2013


Drugi międzyszkolny turniej ekonomii społecznej Krakowie

Małopolski Instytut Kultury od lutego do końca kwietnia 2013 roku współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie. W ramach współpracy w 18 szkołach ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego realizowane są zajęcia wprowadzające do ekonomii społecznej. W tych zajęciach wykorzystywana jest gra symulacyjna „Chłopska Szkoła Biznesu” ze specjalnym dodatkiem edukacyjnym. czytaj więcej

04.04.2013


III Podkarpacki Międzyszkolny Turniej Chłopskiej Szkoły Biznesu im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach

29 stycznia 2013 roku w Ropczycach w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza odbył się trzeci już turniej Chłopskiej Szkoły Biznesu. Zorganizowano go w ramach projektu Edukacja czytaj więcej

08.03.2013


Wyniki III Małopolskiego Turnieju Chłopskiej Szkoły Biznesu w Andrychowie

23 listopada 2012 roku odbył się finał III Małopolskiego Międzyszkolnego Turnieju “Chłopskiej Szkoły Biznesu” o Puchar Drelicharza z Andrychowa. W tegorocznym turnieju wzięła udział rekordowa liczba 32 szkół czytaj więcej

28.11.2012


Relacja z rozgrywek Chłopskiej Szkoły Biznesu w Kielcach

26 czerwca 2012 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał II Świętokrzyskiego Turnieju Matematycznego. Imprezę otworzyły rozgrywki Chłopskiej Szkoły Biznesu – gry ekonomicznej Małopolskiego czytaj więcej

09.11.2012