Małopolski Instytut Kultury

fot. A. Kuczara

Szczególną formą edukacji na rzecz przedsiębiorczości są turnieje Chłopskiej Szkoły Biznesu. Biorą w nich udział zwykle uczniowie z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W rozgrywkach na mniejszą skalę uczestniczyły również osoby dorosłe.

Od pierwszego wydania gry we wrześniu 2010 roku zrealizowano już siedem regionalnych turniejów CSB, zorganizowanych przez Towarzystwo Miłośników Andrychowa (woj. małopolskie), Zespół Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach (woj. podkarpackie) oraz Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach (woj. świętokrzyskie).

Ponadto w powiecie goleniowskim (woj. zachodniopomorskie) zrealizowano dla młodzieży turniej, który zapoczątkował dalsze działania związane z rozwijaniem przedsiębiorczości wśród młodzieży – tworzenie planów prowadzenia własnej działalności gospodarczej i spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami. Rozgrywki turniejowe CSB towarzyszyły też trzem finałom Świętokrzyskich Turniejów Matematycznych organizowanych od 2011 roku przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Osobna linię turniejową stanowią finałowe rozgrywki turniejowe dla małopolskich szkół w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Zajęcia edukacyjne wprowadzające do ekonomii społecznej prowadzone były w kilkudziesięciu małopolskich szkołach wspólnie przez trenerów MIK i ROPS w latach 2011-2012. Finałem tego projektu edukacyjnego był turniej ekonomii społecznej w Krakowie. Ze względu na cele tego projektu uczestnicy turnieju grają w zmodyfikowaną wersję Chłopskiej Szkoły Biznesu, która skłania ich do łączenia w swojej działalności celów biznesowych i społecznych.

Chłopska Szkoła Biznesu

Innowacje Pedagogiczne na bazie Chłopskiej Szkoły Biznesu

Gra Chłopska Szkoła Biznesu (CSB) i działania z jej wykorzystaniem dołączyły do najlepszych praktyk na rzecz upowszechniania przedsiębiorczości realizowanych w Unii Europejskiej. CSB reprezentowała Polskę w październiku 2014 roku podczas finału konkursu Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości w Neapolu, uzyskując tytuł Krajowego Zwycięzcy (ang. National Winner). Do tego sukcesu przyczyniła się aktywność kilkuset użytkowników gry w całej Polsce. Wśród nich znalazła się pani Elżbieta Salwa,

18 grudnia 2014

III finał Międzyszkolnego Turnieju Ekonomii Społecznej w Krakowie

22 maja 2014 roku odbędzie się w Krakowie finał III Międzyszkolnego Turnieju z wykorzystaniem specjalnego dodatku do gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu (CSB). Wydarzenie jest organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury. Swój udział w tegorocznej edycji turnieju zapowiedzieli przedstawiciele 23 małopolskich szkół.

19 maja 2014

Toruńska formuła kształcenia dla przedsiębiorczości z wykorzystaniem Chłopskiej Szkoły Biznesu

Gra symulacyjna Chłopska Szkoła Biznesu (CSB) inspiruje do realizowania długofalowych autorskich inicjatyw na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Obok modelu działania wypracowanego w województwie zachodniopomorskim (Goleniów) oraz turniejów CSB organizowanych od 2010 roku w województwie małopolskim (Andrychów) i podkarpackim (Ropczyce) rozwija się również formuła wypracowana w województwie kujawsko-pomorskim przez III Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. W toruńskich inicjatywach wzięło już udział łącznie ok. 1500 osób. Jakie są cechy szczególne

25 marca 2014

Goleniowski model kształcenia dla przedsiębiorczości z użyciem Chłopskiej Szkoły Biznesu

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego (województwo zachodniopomorskie) zrealizowało w 2013 roku projekt na rzecz przedsiębiorczości pod nazwą „Powiatowy Turniej Chłopskiej Szkoły Biznesu” z udziałem 649 uczniów i 100 wyłonionych finalistów z 6 szkół ponadgimnazjalnych. Małopolski Instytut Kultury (wydawca gry symulacyjnej) przeprowadził wcześniej szkolenie dla instytucji zaangażowanych w realizację tej inicjatywy. Formuła realizowanego w województwie zachodniopomorskim projektu jest szersza niż sugeruje tytuł, gdyż łączy działania edukacyjne z ułatwianiem młodzieży wejścia na rynek pracy.

6 grudnia 2013

Międzypokoleniowe rozgrywki „Chłopskiej Szkoły Biznesu”

27 kwietnia 2013 roku w ogrodzie Małopolskiego Instytutu Kultury odbył się turniej „Chłopskiej Szkoły Biznesu”, w którym wzięli udział doświadczeni gracze z powiatów chrzanowskiego i proszowickiego. Był to pierwszy turniej łączący nie tylko osoby z różnych miejscowości, ale i w różnym wieku: gospodynie, strażaków oraz młodzież gimnazjalną.

5 czerwca 2013

Ogólnopolski Turniej gry „Chłopska Szkoła Biznesu” o Puchar Burmistrza Andrychowa

5 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego odbył się Ogólnopolski Turniej gry „Chłopska Szkoła Biznesu” o Puchar Burmistrza Andrychowa. W turnieju uczestniczyło 15 szkół, reprezentowanych przez dwuosobowe drużyny. W eliminacjach do turnieju brało udział 450 osób. Uczestnicy przyjechali z województw podkarpackiego i małopolskiego.

16 kwietnia 2013

Drugi międzyszkolny turniej ekonomii społecznej Krakowie

Małopolski Instytut Kultury od lutego do końca kwietnia 2013 roku współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie. W ramach współpracy w 18 szkołach ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego realizowane są zajęcia wprowadzające do ekonomii społecznej. W tych zajęciach wykorzystywana jest gra symulacyjna „Chłopska Szkoła Biznesu” ze specjalnym dodatkiem edukacyjnym.

4 kwietnia 2013

III Podkarpacki Międzyszkolny Turniej Chłopskiej Szkoły Biznesu im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach

29 stycznia 2013 roku w Ropczycach w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza odbył się trzeci już turniej Chłopskiej Szkoły Biznesu. Zorganizowano go w ramach projektu Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”, który jest realizowany przez Małopolski Instytut Kultury we współpracy z Gminą Andrychów. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Banku Polskiego. Regionalnym organizatorem turnieju był Zespół Szkół im. dra Jana Zwierza

8 marca 2013

Wyniki III Małopolskiego Turnieju Chłopskiej Szkoły Biznesu w Andrychowie

23 listopada 2012 roku odbył się finał III Małopolskiego Międzyszkolnego Turnieju “Chłopskiej Szkoły Biznesu” o Puchar Drelicharza z Andrychowa. W tegorocznym turnieju wzięła udział rekordowa liczba 32 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Superpuchar zdobyła spółka handlowa z Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie im. Tadeusza Kotarbińskiego. Gratulujemy sprawności! Puchary zdobyły również szkoły z Krakowa, Myślenic, Inwałdu oraz Sułkowic- Belęciny. Obsługę i nadzór gry rynkowej prowadziło 20 wykwalifikowanych

28 listopada 2012

Relacja z rozgrywek Chłopskiej Szkoły Biznesu w Kielcach

26 czerwca 2012 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał II Świętokrzyskiego Turnieju Matematycznego. Imprezę otworzyły rozgrywki Chłopskiej Szkoły Biznesu – gry ekonomicznej Małopolskiego Instytutu Kultury. W rozgrywkach zmierzyło się ponad 100 laureatów turnieju z różnych grup wiekowych – szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizatorem turnieju było Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Matematycznym mistrzom zaproponowaliśmy dwie rozgrywki. Laureaci

9 listopada 2012

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności