Małopolski Instytut Kultury

fot. A. Kuczara

Muzeobranie było nowatorską inicjatywą Małopolskiego Instytutu Kultury, zapoczątkowaną w 2004 roku, której głównym celem była promocja idei „muzeum otwartego”, czyli muzeum, które jest aktywnym centrum współczesnej kultury oraz partnerem dla lokalnej społeczności. Realizacji tego celu miała służyć całoroczna współpraca MIK z  muzeami w regionie, polegająca na wypracowywaniu innowacyjnych metod komunikacji z odbiorcami oraz wspólnym tworzeniu oferty edukacyjnej muzeów. W latach 2007–2009, przy trzech kolejnych edycjach tego projektu, MIK współpracował z Izbą Regionalną Ziemi Andrychowskiej w Andrychowie. W trakcie analizy eksponatów i dokumentów zgromadzonych przez Izbę, pracownicy MIK natrafili na bardzo ciekawe informacje o przedsiębiorczych chłopach, produkcji drelichów i handlu w całej Europie, od Barcelony po Istambuł. W oparciu o edukacyjny i promocyjny potencjał lokalnej historii opracowano czasową wystawę „W gronie siła. Jak współpracowali rzemieślnicy w ośrodku andrychowskim”, stałe tematyczne ścieżki zwiedzania Izby, przygotowano druki i warsztaty edukacyjne nawiązujące do społeczno-gospodarczej historii Andrychowa oraz została opracowana prototypowa gra, w którą można było zagrać podczas Muzeobrania -początkowo w bardzo prostej wersji i skromnej szacie graficznej. Zanim wydrukowano walutę – złote górskie – gracze zamiast pieniędzy używali ziaren fasoli! Ale przecież od czegoś trzeba zacząć…

Prototyp gry został uhonorowany patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009. W 2010 roku opracowano, przetestowano z udziałem uczniów i wydano ostateczną wersję gry. O jej atrakcyjności i innowacyjności świadczy fakt, iż Małopolski Instytut Kultury uzyskał w grudniu tegoż roku tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju oraz wyróżnienie w konkursie na Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju – 2010.

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności