Chłopska Szkoła Bizensu

badania w kulturze

Chłopska Szkoła Biznesu

Ekonomiczna gra planszowa inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrodka andrychowskiego. Gra jest prostą symulacją działalności gospodarczej dla 12-30 uczestników. CSB w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne graczy i świetnie integruje grupę. Wydawcą gry jest Małopolski Instytut Kultury.

Chłopska Ekonomia Społeczna

Chłopska Ekonomia Społeczna (CES) to dodatek do Chłopskiej Szkoły Biznesu opracowany przez MIK w 2012 roku. Pozwala on na realizowanie warsztatów i zajęć wprowadzających w tematykę ekonomii społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

W klasycznej wersji Chłopskiej Szkoły Biznesu uczestnicy rozgrywki nastawieni są na pomnażanie majątku i wygrywa ten, kto w trakcie rozgrywki zarobi najwięcej złotych górskich. Natomiast podczas rozgrywki z wykorzystaniem Chłopskiej Ekonomii Społecznej uczestnicy, podobnie jak w wersji klasycznej, poddani są prawom wolnego rynku, ale ich celem nie jest wyłącznie zarabianie pieniędzy, lecz także aktywna działalność na rzecz lokalnej społeczności i realizowanie fundacji na jej rzecz np. szpitala miejskiego, orkiestry dętej itp.

Aby przeprowadzić rozgrywkę Chłopskiej Ekonomii Społecznej, trzeba posiadać klasyczną wersję Chłopskiej Szkoły Biznesu oraz dodatek CES. W rozgrywce jednorazowo może brać udział od 12 do 30 osób powyżej 12. roku życia. Rozgrywka CES prowadzona jest w dwuosobowych spółkach handlowych. Wspólnicy (członkowie spółek) wcielają się w rolę przedsiębiorców – rzemieślników: piekarzy, tkaczy lub kowali, produkują swoje towary, handlują nimi na jarmarku, organizują wyprawy handlowe do różnych miast wskazanych na planszy – historycznej mapie Europy, a wykorzystując zarobione pieniądze i zgromadzone towary, dokonują fundacji na rzecz lokalnej społeczności. Za każdą dokonaną fundację otrzymują określoną liczbę punktów. Wygrywa ta spółka, która w trakcie rozgrywki zgromadzi najwięcej punktów. Gracze muszą utrzymać równowagę między działalnością biznesową a zaangażowaniem społecznym, tak aby nie stracić płynności finansowej.

Chłopska Ekonomia Społeczna została ponownie wprowadzona do sprzedaży w cenie 300 zł brutto/egzemplarz. Podana cena zawiera koszty wysyłki na terenie kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *