Małopolski Instytut Kultury

fot. A. Kuczara

Goleniowski model kształcenia dla przedsiębiorczości z użyciem Chłopskiej Szkoły Biznesu

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego (województwo zachodniopomorskie) zrealizowało w 2013 roku projekt na rzecz przedsiębiorczości pod nazwą „Powiatowy Turniej Chłopskiej Szkoły Biznesu” z udziałem 649 uczniów i 100 wyłonionych finalistów z 6 szkół ponadgimnazjalnych. Małopolski Instytut Kultury (wydawca gry symulacyjnej) przeprowadził wcześniej szkolenie dla instytucji zaangażowanych w realizację tej inicjatywy. Formuła realizowanego w województwie zachodniopomorskim projektu jest szersza niż sugeruje tytuł, gdyż łączy działania edukacyjne z ułatwianiem młodzieży wejścia na rynek pracy.

Minigranty na działalność gospodarczą dla finalistów turnieju
Działania w ramach projektu goleniowskiego nie ograniczały się do samych rozgrywek turniejowych. Uczniowie mogli nie tylko sprawdzić się w roli przedsiębiorców i rozwijać umiejętności negocjacyjne oraz umiejętności szacowania i podejmowania ryzyka ekonomicznego podczas turnieju – wyłonieni w kwietniu 2013 roku finaliści mogli również po turnieju uzyskać wsparcie finansowe na realizację własnych pomysłów biznesowych. W czerwcu 2013 roku uczestnicy finałowego turnieju Chłopskiej Szkoły Biznesu zainteresowani prowadzeniem własnej działalności gospodarczej prezentowali przed specjalną komisją swoje pomysły na mały biznes. W komisji zasiadało 3 przedstawicieli Cechów Rzemieślników i Przedsiębiorców z Goleniowa i Nowogardu, prezes oraz dyrektor biura Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Najlepsi z ubiegających się otrzymali tzw. minigranty – wsparcie finansowe na realizację swojego projektu w wysokości 1500 zł. Przykładowe pomysły na mały biznes, jakie zaprezentowali młodzi przedsiębiorcy, to:

 • przydomowy komis rowerowy,
 • stworzenie radia internetowego w celu promowania artystów z powiatu goleniowskiego,
 • własnoręcznie robione bransoletki z kamieni półszlachetnych.

 • Spotkania z przedsiębiorcami

  Kolejnym działaniem na rzecz promowania przedsiębiorczości
  i aktywizowania młodych ludzi w powiecie goleniowskim było zorganizowanie spotkań
  z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy zostali wytypowani przez samych uczniów jako autorytety z zakresu przedsiębiorczości w regionie. Takie spotkania dały uczniom możliwość poznania drogi, jaką przedsiębiorcy musieli przejść, by osiągnąć swój sukces.

  Jednodniowe staże w przedsiębiorstwach
  W ramach projektu Chłopskiej Szkoły Biznesu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli również w jednodniowych stażach w wybranych przez siebie firmach. Młodzież miała okazję przekonać się, że lokalni przedsiębiorcy to ludzie o dużej wiedzy
  i doświadczeniu, łączący w sobie przedsiębiorczość, charyzmę i pasję do działania.

  Budowanie relacji z biznesem
  Projekt związany z propagowaniem przedsiębiorczości wśród młodzieży z powiatu goleniowskiego to świetny przykład tego, jak można budować relacje z przedsiębiorcami. Takie wspólne przedsięwzięcia Lokalnej Grupy Działania z młodzieżą i lokalnym biznesem przyczyniają się nie tylko do osiągania osobistych korzyści przez wszystkie strony, ale też do nawiązywania kontaktów i tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości.

  Goleniowski model wspierania przedsiębiorczości
  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego wypracowała oryginalny pomysł na rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych młodzieży. Do współpracy zaangażowano nie tylko szkoły, ale również organizacje biznesowe – cechy rzemieślników i przedsiębiorców w powiecie. Goleniowski model działania z użyciem Chłopskiej Szkoły Biznesu próbuje zachęcać do przedsiębiorczości młodzież szkolną zamiast tylko walczyć z bezrobociem dorosłych.

  MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności