Małopolski Instytut Kultury

fot. A. Kuczara

Projekt Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu” był realizowany przez Małopolski Instytut Kultury we współpracy z Gminą Andrychów przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Banku Polskiego, w terminie od 8 czerwca 2012 do 30 kwietnia 2013 roku. Głównym celem projektu było pobudzanie postaw przedsiębiorczych i rozwój kompetencji społecznych wśród młodzieży szkolnej. Do pozostałych celów należała również popularyzacja wiedzy ekonomicznej, w tym upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania gospodarki rynkowej.

W ramach projektu zrealizowano cztery główne zadania:

  1. opracowano i wydrukowano 300 egzemplarzy drugiego wydania gry oraz 800 egzemplarzy druku metodycznego pt. „Chłopska Szkoła Biznesu. Inspiracje dla nauczycieli”;
  2. przeprowadzono 5 szkoleń dla nauczycieli i doradców metodycznych z województw małopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego z zastosowania gry w szkołach, 3 szkolenia w Małopolskim Instytucie Kultury z zastosowania gry dla przedstawicieli podmiotów zainteresowanych zrealizowaniem oddolnej inicjatywy edukacyjnej oraz 2 dodatkowe szkolenia dla nauczycieli z Andrychowa i okolic. We wszystkich wymienionych szkoleniach wzięło udział łącznie 217 osób. Ponadto wyposażono 100 szkół i 4 ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli w egzemplarze gry CSB;
  3. zorganizowano 3 regionalne turnieje międzyszkolne w województwach małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim;
  4. rozesłano 87 egzemplarzy gry do 85 instytucji partnerskich chcących zrealizować własne inicjatywy edukacyjne z wykorzystaniem gry; w wyniku realizacji tych inicjatyw w CSB zagrało łącznie 10 944 graczy.

Projekt zakończył się ogromnym sukcesem, który przerósł oczekiwania realizatorów. W rozgrywkach CSB w ramach wszystkich działań projektu wzięło udział łącznie aż 15 881 osób! Jednocześnie w trakcie projektu przeprowadzono ciekawe badania socjologiczne CSB z użyciem ankiet. Wyniki tych badań oraz szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się w sprawozdaniu ewaluacyjnym projektu.

 

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności