Małopolski Instytut Kultury

fot. A. Kuczara

Projekt, dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie ze środków programu Patriotyzm Jutra, obejmował wydanie 300 sztuk gry Chłopska Szkoła Biznesu oraz realizację działań edukacyjnych dla ponad 2000 osób w województwie małopolskim, kujawsko-pomorskim i podkarpackim. Od września do grudnia 2010 roku przeprowadzono cykl prezentacji i spotkań warsztatowych, podczas których przeprowadzano rozgrywki i dystrybuowano grę, a także szkolono z jej prowadzenia w środowiskach związanych z edukacją i działalnością kulturalną.

Dużym sukcesem było również zainicjowanie i zorganizowanie przez MIK spotkania grupy wymiany doświadczeń w Warszawie, w którym uczestniczyli przedstawiciele znaczących (w większości warszawskich) placówek, zainteresowani wykorzystaniem gier w działalności edukacyjnej. Wśród zainteresowanych byli między innymi przedstawiciele działów edukacyjnych: Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Pałacu w Wilanowie, Europejskiego Centrum Solidarności oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Pedagogiczny).

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności