Małopolski Instytut Kultury

fot. A. Kuczara

Drugi międzyszkolny turniej ekonomii społecznej Krakowie

Małopolski Instytut Kultury od lutego do końca kwietnia 2013 roku współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie. W ramach współpracy w 18 szkołach ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego realizowane są zajęcia wprowadzające do ekonomii społecznej. W tych zajęciach wykorzystywana jest gra symulacyjna „Chłopska Szkoła Biznesu” ze specjalnym dodatkiem edukacyjnym.

W klasycznej grze „Chłopska Szkoła Biznesu” (w wariancie podstawowym i zaawansowanym) gracze występują w rolach historycznych przedsiębiorców z XVIII-wiecznego ośrodka andrychowskiego (piekarzy, tkaczy i kowali). Ich zadaniem jest pomnożenie majątku, którego wartość mierzona jest w złotych górskich.
Dodatek „Chłopska Ekonomia Społeczna” wprowadza do gry CSB nowe cele i możliwości działania. W tym wariancie zadaniem graczy jest fundowanie w mieście dóbr publicznych, np. orkiestry dętej, szpitala, sierocińca. Zwycięża przedsiębiorstwo, które okaże się najhojniejszym fundatorem wspierającym cele społeczne. Jednak wszystkich graczy obowiązują prawa ekonomiczne. Gracze realizują swoje fundacje z pieniędzy zarobionych na prowadzeniu działalności gospodarczej. Zbyt hojni ofiarodawcy mogą utracić płynność finansową potrzebną do produkcji lub zakupu chlebów, płócien i wozów. W grze nie ma subwencji ani dotacji, a na rozwój spółek wpływają przede wszystkim decyzje graczy. Uczestnicy muszą w taki sposób wspierać cele społeczne, by nie zaniedbać wymogów klasycznej działalności gospodarczej.

To już druga edycja cyklu zajęć z zakresu ekonomii społecznej realizowanych we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej realizującym projekt Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (ARES). W 2012 roku w projekcie ARES wzięło udział 19 małopolskich gimnazjów. Do tegorocznej edycji projektu zgłosiło się 18 szkół ponadgimnazjalnych.

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności