Małopolski Instytut Kultury

fot. A. Kuczara

Chłopska Szkoła Biznesu wreszcie w Białymstoku

Chłopska Szkoła Biznesu dotarła wreszcie do Białegostoku!
Do niedawna Białystok był jedynym miastem wojewódzkim w Polsce, w którym nie odbyło się szkolenie z ekonomicznej gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu. Postanowiliśmy to zmienić.
W związku z tym w 29 października 2019 roku przedstawicielka MIK Anna Sarlej oraz wolontariuszka Sylwia Janas przeprowadziły w Białymstoku bezpłatne szkolenie z tej gry.
W wydarzeniu wzięło udział 16 osób – byli to nauczyciele, doradcy zawodowi z powiatowych urzędów pracy i ochotniczych hufców pracy, pracownicy biur karier oraz bibliotek. Po merytorycznym wstępie bazującym na historii andrychowskich chłopów uczestnicy rozegrali rozgrywkę CSB w wersji podstawowej. Uczestnicy wykazali się umiejętnościami strategicznego myślenia i planowania, a rozgrywka była niezwykle emocjonująca. Tym szkoleniem zamknęliśmy cykl bezpłatnych, otwartych szkoleń z CSB, które od kilku lat odbywały się w miastach wojewódzkich całej Polski.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu i ochocze podejmowanie działań wymaganych podczas gry. Przeprowadzona po rozgrywce dyskusja oraz celne spostrzeżenia uczestników pozwolą nam na dalszy rozwój.

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności