Małopolski Instytut Kultury

fot. A. Kuczara

Szkolenie z Chłopskiej Szkoły Biznesu w Legnicy

W latach 2015–2018 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) zakupił od Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie kilka egzemplarzy gry Chłopska Szkoła Biznesu, które wykorzystuje obecnie w swojej działalności i podczas organizowanych przez siebie eventów. W trakcie rekrutacji uczestników na szkolenie otwarte CSB, które odbyło się 27 lutego 2019 rokuw Zielonej Górze, pojawił się pomysł, aby dodatkowo stworzyć drugą grupę szkoleniową złożoną z pracowników DWUP oraz współpracujących z nim instytucji i przeprowadzić dlaniej oddzielne szkolenie z gry.

Pan Zbigniew Tracz – pracownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej filii DWUP mieszczącej się w Legnicy – wziął na swoje barki realizację tego przedsięwzięcia, zajął się zorganizowaniem sali szkoleniowej oraz zrekrutowaniem uczestników drugiej grupy szkoleniowej.

I tak 4 marca 2019 roku w Legnicy odbyło się kolejne szkolenie z ekonomicznej gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu, w którym wzięło udział 27 osób. Uczestnikami byli pracownicy filii DWUP z Legnicy, Jeleniej Góry i Wałbrzycha, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy, powiatowych urzędów pracy w Bolesławcu, Głogowie, Legnicy i Lubinie, Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach oraz kilku szkół z województwa dolnośląskiego.

Grupa była bardzo zdeterminowana, aby poznać wszelkie tajniki gry, dlatego odbyły się aż dwie rozgrywki CSB: w wersji podstawowej oraz zaawansowanej, tak aby nawet osoby, które już wcześniej pracowały z grą i znały wersję podstawową rozgrywki, mogły wynieść coś nowego ze szkolenia.

Bardzo serdecznie dziękujemy panu Zbigniewowi Traczowi za pomysł zorganizowania szkolenia i zaangażowanie w jego realizację, a Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy za ogromny wkład w promowanie Chłopskiej Szkoły Biznesu na Dolnym Śląsku.

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności