Małopolski Instytut Kultury

fot. A. Kuczara

CHŁOPSKA SZKOŁA BIZNESU W ZIELONEJ GÓRZE

W dniu 27 lutego przedstawicielki MIK-u przeprowadziły w Zielonej Górze pierwsze w tym roku bezpłatne szkolenie z ekonomicznej gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu (CSB).

W szkoleniu uczestniczyło 26 osób ‒ byli to nauczyciele, pracownicy biur karier uczelni wyższych oraz bibliotek, a także doradcy zawodowi z powiatowych urzędów pracy i ochotniczych hufców pracy. Jednym z elementów szkolenia była rozgrywka CSB. Uczestnicy podeszli do niej z werwą i ogromnym zaangażowaniem, produkowali potrzebne im dobra i ochoczo wyprawiali się w podróże handlowe. Dynamika gry była tak duża, że po jej zakończeniu graczy dopadło zmęczenie, więc mimo wcześniejszych planów przeprowadzenia dwóch rozgrywek, ostatecznie rozegrano tylko jedną – w wersji podstawowej, ale w parach, czyli dwuosobowych spółkach handlowych. Wersja zaawansowana gry (z możliwością zatrudniania pomocników) została omówiona teoretycznie.

Grą zainteresowała się przedstawicielka Ochotniczych Hufców Pracy z Zielonej Góry i liczymy na to, że w przyszłości MIK nawiąże współpracę z tą instytucją.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu i ogromne zaangażowanie w rozgrywkę, a także za ciekawą dyskusję, która się po niej odbyła.

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności