Małopolski Instytut Kultury

fot. A. Kuczara

Chłopska Szkoła Biznesu gościła w Bielsku-Białej

Z inicjatywy pani Magdaleny Berek – koordynatorki doradztwa zawodowego przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Bielsku-Białej – 21 listopada 2019 roku odbyło się szkolenie z ekonomicznej gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu dla nauczycieli i doradców zawodowych z powiatu bielskiego.

W szkoleniu uczestniczyło 13 osób. W jego trakcie uczestniczki najpierw wysłuchały opowieści o historii powstania Chłopskiej Szkoły Biznesu, a następnie zagrały w wersję podstawową gry. Niestety na planowaną drugą rozgrywkę, w wersji zaawansowanej, uczestniczki nie miały już siły po emocjach wywołanych podczas pierwszej rozgrywki, więc zaawansowana wersja gry została tylko omówiona „na sucho” przez prowadzącą szkolenie.

W trakcie szkolenia nastąpiło także przekazanie 1 egzemplarza gry dla Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej. Pani Magdalena Berek, pomysłodawczyni i organizatorka szkolenia, dowiedziała się o istnieniu Chłopskiej Szkoły Biznesu za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, który zakupił od MIK kilka egzemplarzy oraz zorganizował szkolenie z gry dla swoich pracowników. Cieszymy się bardzo, że Chłopska Szkoła Biznesu jest w obiegu, a dzięki instytucjom, które z niej korzystają, zatacza coraz szersze kręgi i wciąż dociera do nowych grup odbiorców.

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności