Małopolski Instytut Kultury

fot. A. Kuczara

O co gramy w edukacji kulturowej?

Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE zorganizowała konkurs pod nazwą „Historie mocy – Historie pracy” na artykuł w jednej z trzech kategorii:

  • Edukacja kulturowa: „Jak pracujecie w edukacji kulturowej?”
  • Trenerskie inspiracje: „Moja skrzynka trenera”
  • Ewaluacja projektów edukacyjnych: „Jak dzięki ewaluacji można wspierać efekty uczenia się dorosłych?”

Z inicjatywy Sebastiana Wacięgi, pracownika MIK, do konkursu w pierwszej z wyżej wymienionych kategorii został zgłoszony artykuł pt. „O co gramy w edukacji kulturowej?” napisany przez Sebastiana Wacięgę i Annę Sarlej. Autorzy opisali w nim metodę tworzenia gier historyczno-ekonomicznych w oparciu o wybrany i odpowiednio sfabularyzowany wątek z lokalnej historii, na przykładzie dwóch gier, które zostały stworzone w MIK: Chłopskiej Szkoły Biznesu oraz Oil City – galicyjskiej gorączki czarnego złota. Artykuł zdobył pierwsze miejsce w swojej kategorii. W związku z tym 20 listopada 2019 roku współautorka artykułu, Anna Sarlej, wzięła udział w IV Forum Edukacji Dorosłych w Warszawie, podczas którego nastąpiło wręczenie nagród i wyróżnień wszystkim laureatom konkursu. Następnie w ramach nagrody autorzy artykułu uczestniczyli w warsztacie z emisji głosu, prowadzonym przez panią Katarzynę Kazańską, który odbył się 2 grudnia w Warszawie. Zachęcamy Państwa do przeczytania konkursowego artykułu. Można znaleźć w nim genezę powstania oraz wiele informacji na temat Chłopskiej Szkoły Biznesu, a także całej metody interpretacji i fabularyzowania ciekawych wątków tematycznych z lokalnej bądź regionalnej historii.

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności