Małopolski Instytut Kultury

fot. A. Kuczara

Chłopska Szkoła Biznesu w Rzeszowie

Na początku 2019 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zakupił od Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie egzemplarz gry Chłopska Szkoła Biznesu. W związku z tym pojawiła się potrzeba przeszkolenia pracowników tej instytucji, tak aby mogli zacząć aktywnie używać gry w swojej codziennej pracy.

Trudu organizacji szkolenia podjęła się pani Katarzyna Jeleń – pracownica Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Rzeszowie. Do udziału w szkoleniu, oprócz pracowników WUP, zostali zaproszeni również przedstawiciele wszystkich 25 powiatowych urzędów pracy z województwa podkarpackiego, ostatecznie z zaproszenia skorzystali przedstawiciele 16 z nich.

Szkolenie odbyło się 3 kwietnia 2019 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie i wzięło w nim udział 27 osób.

Pierwotny plan szkolenia zakładał część teoretyczną, z prezentacją na temat osiemnastowiecznej historii chłopów andrychowskich i historii powstania samej gry, oraz dwie rozgrywki: w wersji podstawowej i zaawansowanej. Po pierwszej, bardzo emocjonującej i angażującej rozgrywce w wersji podstawowej grupa uznała, że absolutnie nie ma siły na kolejną rozgrywkę. Dlatego też zadecydowano, że wersja zaawansowana zostanie przedstawiona w sposób teoretyczny, w związku z czym prowadząca szkolenie Anna Sarlej „na sucho” omówiła główne różnice między podstawową i zaawansowaną wersją gry.

Bardzo serdecznie dziękujemy kierownictwu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Rzeszowie za zgodę na przeprowadzenie szkolenia, pani Katarzynie Jeleń za jego organizację, a wszystkim uczestnikom życzymy owocnego korzystania z gry.

 

 

 

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności