Chłopska Szkoła Bizensu

badania w kulturze

Chłopska Szkoła Biznesu

Ekonomiczna gra planszowa inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrodka andrychowskiego. Gra jest prostą symulacją działalności gospodarczej dla 12-30 uczestników. CSB w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne graczy i świetnie integruje grupę. Wydawcą gry jest Małopolski Instytut Kultury.

Gra Małopolskiego Instytutu Kultury w projekcie edukacyjnym na rzecz pokoju

W dniach 9-17 kwietnia 2018 roku został zrealizowany międzynarodowy projekt edukacyjny dla osób pracujących z grupami, poświęcony tematyce edukacji na rzecz pokoju za pomocą gier. Jednym ze studiów przypadków edukacyjnych była gra Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie – Chłopska Szkoła Biznesu – jako narzędzie służące rozwijaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności, postaw) przedsiębiorczych. Formuła projektu opierała się na dzieleniu się doświadczeniami, podnoszeniu kompetencji uczestników w pracy z grupami (w szczególności młodzieży) oraz tworzeniu i wykorzystaniu gier jako narzędzi edukacyjnych.

Formuła projektu opierała się na dzieleniu się doświadczeniami, podnoszeniu kompetencji uczestników w pracy z grupami (w szczególności młodzieży) oraz tworzeniu i wykorzystaniu gier jako narzędzi edukacyjnych. Jednym z zaprezentowanych przykładów była gra Chłopska Szkoła Biznesu, która łączy edukację historyczną (regionalną) z edukacją ekonomiczną (przedsiębiorczość). Grę i metodę edukacji na rzecz przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy historycznej zaprezentował jej współtwórca Sebastian Wacięga z MIK. Uczestnicy mogli zobaczyć, jak elementy narracyjne historii lokalnej (dzieje andrychowskich tkaczy i kupców, tzw. drelicharzy) zostały wykorzystane w mechanizmie gry. Mogli również przeanalizować po rozgrywce, jak jej mechanizm skłaniał do kooperacji oraz komunikacji.

Wśród zadań postawionych uczestnikom projektu było wypracowanie prototypu gry edukacyjnej o tematyce związanej z problematyką utrzymania pokoju. Powstały dwa takie prototypy. Pierwszy to prosta gra pamięciowa, w której gracze odnajdują symbole pokoju narysowane na kartach. Drugi to złożone narzędzie edukacyjne poświęcone czynnikom, które mogą wpływać na utrzymanie pokoju. W tej grze wprowadzane są losowe zdarzenia zmniejszające bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców świata przedstawionego. Zadaniem graczy jest wspólne podejmowanie interwencji.

W projekcie edukacyjnym „Peace by Piece” sfinansowanym w ramach programu Erasmus+ uczestniczyli reprezentanci pięciu krajów:

Sebastian Wacięga
Sebastian Wacięga Dynamika Ekspozycji
48 (12) 422 18 84 w. 20

Facylitator zespołowego planowania strategicznego i tworzenia pomysłów programowych (misja, wizja, kierunki rozwoju, edukacja, działania i wystawy muzealne) Współtwórca gier: „Chłopska Szkoła Biznesu” i „Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota”. Ukończył studia ekonomiczne i europeistyczne. Obronił doktorat o pomocniczości w lokalnej współpracy. Lubi ciszę i muzykę.

Formularz kontaktowy