Małopolski Instytut Kultury

fot. A. Kuczara

Szkolenie CSB w Katowicach

W dniu 5 grudnia 2017 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zostało przeprowadzone szkolenie z gry Chłopska Szkoła Biznesu oraz nakładki do niej Chłopska Ekonomia Społeczna. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Katowicach oraz doradcy zawodowi z powiatowych urzędów pracy województwa śląskiego – łącznie 21 osób.

Szkolenie obejmowało część teoretyczną, podczas której została umówiona historia andrychowskich chłopów, którzy w 18 wieku zostali przedsiębiorcami i rozwinęli biznes tkacki na europejską skalę. Po części teoretycznej uczestnicy w parach, czyli dwuosobowych spółkach handlowych, rozegrali dwie rozgrywki: w klasyczną wersję Chłopskiej Szkoły Biznesu, w której kryterium zwycięstwa stanowi zgromadzony przez spółkę majątek liczony w złotych górskich oraz w Chłopską Ekonomię Społeczną, w której zwycięzcą zostaje spółka, która dokonała najhojniejszych fundacji na rzecz lokalnej społeczności.

W szkoleniu brało udział kilkoro pracowników WUP w Katowicach, które już od pewnego czasu wykorzystują w swojej pracy z młodzieżą i osobami bezrobotnymi klasyczną wersję gry, a w przyszłym roku zamierzają także wprowadzić nakładkę Chłopska Ekonomia Społeczna.

Bardzo serdecznie dziękujemy p. Bogdanowi Wołowczykowi – kierownikowi Zespołu ds. Poradnictwa Zawodowego, Metodyki i Przedsiębiorczości w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Katowicach za pomysł i zorganizowanie szkolenia.

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności